Jak zmienić czas w zegarku G-SHOCK ?

Posiadacze zegarków CASIO G-SHOCK, często mają problem ze zmianą czasu (ustawieniem godziny) w swoich zegarkach. Nie jest to ciężka operacja, jednak wymaga chwili czasu.

W celu zmiany czasu z letniego na zimowy (bądź odwrotnie):

  1. w trybie prezentacji godziny, wciśnij lewy górny przycisk (ADJUST)  – zegarek wyda sygnał dźwiękowy
  2. na ekranie zacznie migać DST ustawiany parametr – strefa czasowa (dla Polski wybieramy BER, pomiędzy strefami przechodzimy przyciskami prawy dolny i górny (FORWARD i REVERSE))
  3. potwierdzamy lewym dolnym przyciskiem (MODE)
  4. teraz zacznie migać ON/OFF – włączamy, bądź wyłączamy czas letni
  5. po ponownym wciśnięciu lewego dolnego przycisku (MODE) przejdziemy do ustawień kolejnych parametrów:
  • tryb wyświetlania godziny 12H/24H
  • ustawienie sekund, godzin, minut
  • ustawienie roku, miesiąca, dnia
  • na koniec mamy do ustawienia czas wyświetlania podświetlenia LT1  – 1,5 sekundy, LT3 – 3 sekundy

Wszystkie zmiany potwierdzamy lewym górnym przyciskiem (ADJUST).

 

Casio G-SHCOK GA-100

Wyszukiwarka zegarków CASIO G-SHOCK.

 

Jeżeli nasza instrukcja byłaby niewystarczająca, stworzyliśmy też instrukcję wideo: